Parroquia de "Nostra Senyora de la Llum" de Hospitalet


Gran obra a la encáustica del Bautismo de Jesús (200x100 cm.) situada en el baptisterio de la parroquia.

2009