Skip to main content
Firma rafael Rosés

Rafael Rosés Rivadavia


Rafael Rosés Rivadavia (Madrid, 1923-Barcelona, 2014), nascut a Madrid, d'origen Ieclà i català d'adopció. Pintor i escultor amb una llarga i fructífera trajectòria artística.

Artista polifacètic, Rosés va destacar especialment en la pintura monumental de tema religiós de tècnica al fresc, a l'encàustica i en tècnica mixta. Versàtil en escultura, dibuix i pintura de cavallet, però també en altres tècniques i disciplines com, l'esgrafiat, el gravat, les grans vidrieres, pirograbat i mosaics

Aquesta web oficial la finalitat de la qual és difondre la seva personalitat humana, la seva memòria artística i el seu treball, conjumina una mostra extensa de les seves obres catalogades per disciplines i per lloc de localització durant més de cinquanta anys de treball i creativitat.

— Benvinguts —