Skip to main content
Firma rafael Rosés

Parròquia de La Mare de Deu dels Desemparats de Torrassa


Decoració total del temple de planta octogonal. Obra monumental: els frescos que il·lustren tot el seu interior, les imatges escultòriques a grandària natural, els quadres, les cúpules i les vidrieres constitueixen una obra impressionant on l'espectador aquesta embolicat en composicions simbòliques gaudint de tot un delit visual.

L'obra va ser realitzada al llarg de 20 anys i l'any 1982 alguns dels frescos deteriorats per humitats, el pas del temps i la cera de les espelmes, vaig tornar a retocar-los i van ser restaurats amb la col·laboració del meu fill, sent un important suport per a mi.

  • Cúpula: Té vuit espais en forma en aspa, la decoració de la qual al ”tremp” representa als quatre Evangelistes intercalant temes Marians. En el seu centre el cupulí representa al “Agnus dei”.

  • Quatre murs de 64 metres quadrats pintats al fresc, presenten quatre grans altars dedicats a San José, a la Verge del Carmen, a Sant Antoni i a la Resurrecció de Crist. Tots els altars tenen la seva imatge escultòrica.
  • Pintura decorativa de la Capella del Santíssim Sagrament: cassetonat, arcs, mur central després de l'altar representant el tema del Sant Sopar (fresc), en superfície de mig punt (de base 570 cm.), i en els murs laterals sis vidrieres amb temes Eucarístics.
  • Capella de la Puríssima: En mur central, temes dels Papes de la Proclamació de la Immaculada, en murs laterals L'Anunciació i L'Ascensió. En la volta, representacions de temes Marians i en les vidrieres temis de les devocions a la Verge, de diferents llocs.
  • Baptisteri, Tema principal: Baptisme de Jesús, (fresc). Volta: Temes amb atributs i símbols del Baptisme, en murs i vidrieres (tècnica mixta). Els arcs que circumden els quatre murs estan decorats amb àngels portadors d'atributs que corresponen a cada tema.
  • Imatges: Talles policromades a grandària natural, Sagrat cor, San José, Sant Judes Tadeo, San *Viator, Santa *Teresita i Santa *Joaquina de *Vedruna.
  • Passos del Via crucis: quadres pintats a la “encàustica”, (mesures 100 x 0,80 cm.).

1950
1970