Skip to main content
Firma rafael Rosés

Obra artística

Obra pictòrica de grans qualitats cromàtiques de tints post-romàntics i característica personalitat expressionista. Composicions amb admirable ductilitat dins d'una formació estilitzada i simplificada, amb un agut grafisme constructiu.


Obra a Barcelona

Obras a Murcia