Skip to main content
Firma rafael Rosés

Parròquia de "Sant Adriá de Besòs"


Les imatges de la parròquia daten de la data de la seva execució. La falta de qualitat gràfica de les mateixes és suplerta pel segell personal del pintor: composició, paleta personal i vida de les figures representades.

Estan decorats els altars de Ntra. Sra. de Montserrat i la Verge del Carmen. Pintures al fresc.

1971