Skip to main content
Firma rafael Rosés

Basílica de La nostra Senyora de l'Assumpció, retaule


Retaule de l'altar major, sis quadres de 200 x 150 cm. sobre temes Marians.

Altars del creuer: Sant Crist Quizás quisiste decir: el nazaré Natzarè i Ntra. Sra. Del Rosari, amb temes adequats a cada altar.

Les imatges de la pàgina mostren a l'artista en el seu taller realitzant l'obra, a Cieza ultimant detalls dels quadres i la ubicació dels sis quadres en el retaule de l'altar major de la Basílica.

Sagristia de la Basílica de Ntra. Senyora de l'Assumpció. Març de 2015

Sant Sopar. Quadre a l'encàustica de 3 m x 2,50 m

2006
2015