Skip to main content
Firma rafael Rosés

Parròquia de les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs


Decoració total del temple, obres al fresc monumental. Les imatges que presenta aquest document han estat extretes de diapositives que daten de 1973, donada la ubicació i l'altura dels frescos les fotografies van ser realitzades abans de desmuntar les bastides.

Pintura ornamental en volta i cassetonat. Gran composició en el frontis de la nau amb representació de les Santes i temes relacionats amb aquestes. En els murs laterals els passos del “Via crucis” (200 x 100 cm., tècnica mixta).

Capella de Santíssim Sagrament, temes: Sant Sopar i al·legories de temes Eucarístics, sacrifici d'Isaac i Melquisedec, (fresc).

El conjunt dels frescos i els quadres de la parròquia conviden a l'espectador a un recorregut visual on les composicions simbòliques, la història bíblica representada, la paleta del pintor i el llenguatge de les figures constitueixen tot un delit visual.

1973