Skip to main content
Firma rafael Rosés

Basílica de la Puríssima de Iecla


Les imatges són úniques i espectaculars presenten la realització dels vuit àngels de quatre metres d'altura apreciant-se la bastida de 50 m. d'altura, les fotografies extretes de diapositives daten de 1979.

Decoració de la cúpula. (Tècnica mixta).
Tema: representació de vuit àngels portadors (de 4 m. d'altura) sobre la devoció a les Verges: Fontsanta, Pilar, Covadonga, Desamparats, Lorda, Fàtima, Ceztochova, Guadalupe.
Símbols Marians en els nervis de la cúpula.

Capella del Santíssim Sagrament.
Les imatges dels quadres de la Capella del ssm. Sacrament es mostren en esbossos en el taller de l'artista i en la seva ubicació en la capella.
Quatre quadres amb temes Eucarístics: “Les Noces de Canà” , “La multiplicació dels pans i els peixos” 1979, “Sacrifici d'Isaac” i “Sacrifici de Melquisedec” 2011. Mesures 400 x 200 cm., el procediment és a l'encàustica.

Capella de la Dolorosa.
Quatre vidrieres amb els temes: “La Fe”, “L'Esperança”, “La trobada de la Verge amb el seu Fill” i “El Davallament”.

1979