Skip to main content
Firma rafael Rosés

Palau Episcopal de la Seu d'Urgell i del copríncep d'Andorra


Decoració total del palau, obres a l'encàustica monumentals. Les imatges que presenta aquest document han estat extretes de diapositives que daten de 1997. Donada la ubicació i l'altura en el saló d'ambaixades de la Seu d'Urgell les fotografies dels deu quadres ovalats van ser realitzades amb una certa dificultat. Les mateixes obres que documenten la pàgina responen a un document únic ja que van ser fotografiades mentre es pintaven en el taller del pintor i posteriorment escanejades.

El document presenta esbossos, les obres mentre es realitzaven en el taller del pintor i la seva posterior ubicació en el palau.

Decoració de les sales del Palau Episcopal:

En el saló d'ambaixades: conjunt de deu quadres ovalats (de 167 x 115 cm.) amb temes històrics del Principat d'Andorra fins al nostre dies. En un dels quadres estan representats personatges del govern actual (vuit retrats) i els Coprínceps de França i Andorra). Procediment a l'encàustica.


A la sala del Tron: Estan representats quatre dels Sants de La Seu d'Urgell (167 x 115 cm.).
Al·legoria als 110 màrtirs de la guerra civil espanyola, composició de religiosos i seglars entorn del Sant Crist de Balaguer. (Mesura: 430 x 250 cm., procediment a l'encàustica).


En una altra dependència: quadre (de 245 x 130 cm.) amb tema històric, representant la Consagració de la primera catedral de La Seu d'Urgell, amb els personatges que intervenen: Bisbe, Clergat, els Comtes, la Cort, etc. (Procediment a l'encàustica).


Capella: Oratori del “Bisbe”, Retaule amb el tema “El Sopar de Emaus”, (Procediment a l'encàustica).


Retrat de Monsenyor Martí Alanis, Copríncep d'Andorra, (Procediment a l'oli).

1997
1999

Consagració de la nova Catedral

Retaule "Sopar dels deixebles de Emaus"

Sala del Tron, màrtirs de la Guerra Civil i Crist de Balaguer