Skip to main content
Firma rafael Rosés

Parròquia de Sant Pere de Gavà


La parròquia de Gavà va ser una de les primeres pintures al fresc monumentals del pintor.

En aquest document les imatges daten de 1956, realitzades en ple procés d'execució de les obres on es pot apreciar en una de les imatges a Mª Dolores, esposa de Rafael Rosés, professora de dibuix i pintora l'ajuda i la col·laboració de la qual al llarg de tota la producció artística del pintor sempre ha estat present.

En la parròquia s'observa la decoració de la Capella del Sant Crist i l'altar de Ntra. Sra. dels Dolors. (Frescos).

1956